QENDRA E EKSPORTEVE SHQIPTARE
ALBANIAN EXPORT CENTER
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

Tregjet e BE-së interes per prodhimet tona

13 September 2018

Tregjet Europiane kërkojnë të furnizohen me prodhime shqiptare por fermerët apo subjekete të ndryshme, nuk i përgjigjen dot pasi nuk janë të pajisur me certifikatën “Global Gap”, që garanton sigurinë e tyre. Një nga pengesat që bën të pamundur marrjen e kësaj patente, është edhe problemi me pronat. Z. Ardian Citozi, eksportues - anëtar i Qendrës së Eksportve Shqiptare dhe Edona Bilali, Konsulente Biznesi intervistë për Klan Plus