QENDRA E EKSPORTEVE SHQIPTARE
ALBANIAN EXPORT CENTER
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

Problemet me skanimin në dogana

14 September 2017

Funksionimi i skanerit me orar të kufizuar është jashtëzakonisht i rëndë, frenues dhe ul vlerën e eksporteve shqiptare:  
Alban Zusi intervistë për SCAN TV