QENDRA E EKSPORTEVE SHQIPTARE
ALBANIAN EXPORT CENTER
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

Kërkesat e sipërmarrjes – Ministria, reformë në përfaqësimin e biznesit

14 September 2017

Komuniteti i biznesit nuk është i përfaqësuar, nuk  është i organizuar dhe nuk është në gjendje të prodhojë vetë politikat që atij i interesojnë, që të jenë profesionale dhe unifikuese.   Alban Zusi intervistë për SCAN TV