QENDRA E EKSPORTEVE SHQIPTARE
ALBANIAN EXPORT CENTER
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

Seminar me teme: "Trajtimi i ujerave sanitare dhe industriale, depuratoret"

07 March 2017
Seminar me teme: "Trajtimi i ujerave sanitare dhe industriale, depuratoret", organizuar nga "Albanian Food Industry" ne bashkepunim me "Gem Chimica" dhe "Hygienalba", 7 Mars 2017