QENDRA E EKSPORTEVE SHQIPTARE
ALBANIAN EXPORT CENTER
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

QENDRA SHQIPTARE E EKSPORTEVE, DREJTIMET STRATEGJIKE

DREJTIMET STRATEGJIKE

  1.   Alb Export promovon ekportin dhe rrit potencialin eksportues të bizneseve shqiptare.
  2.   ALB Export përfaqëson eksportuesit tek qeveria, ndikon në politika për të  reduktuar barrierat tregtare.
  3.   ALB Export shton vlerë përmes network-ut, informacioneve, njohurive praktike dhe aftësive.