QENDRA E EKSPORTEVE SHQIPTARE
ALBANIAN EXPORT CENTER
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

QENDRA SHQIPTARE E EKSPORTEVE MISIONI

MISIONI

ALB Export ka për qëllim të krijojë një mjedis të favorshëm për eksportet dhe të forcojë kapacitetet e kompanive shqiptare në mënyrë që të zhvillojmë ekpsportet tona në mënyrë të qëndrueshme dhe të rrisim profilin ndërkombëtar të produkteve shqiptare përmes mbrojtjes dhe dialogut privat e publik, shërbimeve profesionale, ngritjes së kapaciteteve të projekteve, lehtësimit të një axhende më të mirë të biznesit, produktivitetit dhe zhvillimit të qendrueshëm.

VISIONI

Kompanitë kombëtare, prodhuesit dhe eksportuesit të kontribuojnë në prosperitetin e Shqipërisë përmes rritjes dhe performancës konkurruese në tregjet e brendshme dhe globale.