QENDRA E EKSPORTEVE SHQIPTARE
ALBANIAN EXPORT CENTER
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

NewsLetter

ssue 1 Prill-Maj                                        Issue 2 Qershor                        Issue 3 Korrik

Issue 4 Gusht                             Issue 5 Shator/September    shq / en      Issue 6 Tetor/October    shq / en


Issue 7 Nëntor/November shp / en    Issue 8 Janar/Jaunuary  shq / en     Issue 9 Shkurt/February  shq / en