QENDRA E EKSPORTEVE SHQIPTARE
ALBANIAN EXPORT CENTER
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë
Si çdo sektor tjetër i industrsë agroushqimore, edhe sektori i therjeve përballet me një serë problematikash. Në takimin e datës 30, 04, 2018 me përfaqësues të sektorit të therjeve, u ngrit Komiteti i Thertoreve dhe Bordi Drejtues i tij, pasi ndihet nevoja për adresimin e këtyre probleve në nivel komunitar. Komiteti i thertoreve është një strukturë e formalizuar nën AFI-n, i cili takohet në mënyrë periodike për të ngritur shqetësimet dhe për të lobuar tek qeveria për zgjidhjen e tyre.
Agro-Tech Expo & Conference 2018 është panairi i parë ndërkombëtar për sektorët e Agrobiznesit dhe Agroteknikës në Shqipëri, organizuar nga Expocity Albania, me mbështetjen  e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Panairi zhvillohet në 27-29 Prill 2018. Në këtë Panair janë ftuar të marrin pjesë të gjithë aktorët më të rëndësishëm në fushat e bujqësisë e agroteknikës në Shqipëri dhe rajonin e Ballkanit.

Qendra e Eksporteve Shqiptare bën me dije të gjitha bizneset e sektorit të industrisë ushqimore, e jo vetëm, se Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) ka vënë në dispozicion katër skema financiare për vitin 2018. Përmes tyre synohet rritja e konkurrueshmërisë së tyre, forcimin e kapaciteteve prodhuese si dhe daljen e tyre në treg. Katër skemat e financimit përfshijnë

Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë  (U.C.C.I.AL) me mbështetjen e GIZ  është duke implementuar projektin “Rritja e potencialeve eksportuese të SME-ve në rajonin e Ballkanit Perëndimor (6 vende)”. Si pjesë e këtij projekti, sot u zhvillua një takim ndërmjet përfaqësuesve të U.C.C.I.AL, GIZ, dhe Qendrës së Eksporteve Shqiptare.

 Projektligji per etikitimin e ushqimit, Ndjekja e çështjes së noterizimit të certifikatave veterinare, Faturë blerjeje për shpërndarjen e qumështit, Kërkesa për shtyrjen e aplikimit për skemat kombëtare të subvencioneve, Mungesa e certifikatave për bujqësinë dhe produktet blegtorale, Ndryshimet në ligjin ‘Për Ushqimin’ - AFI pjesë e takimeve konsultuese, Inspektimi në Distancë për Operatorët e Qumështit dhe Mishit

Gjatë punës me bizneset shqiptare të sektorit agro-ushqimor, si dhe organizimit të misioneve të ndryshme të biznesit të huaj në Shqipëri, Qendra e Eksporteve Shqiptare dhe AFI janë ndeshur me sfida të ndryshme përsa i përket promovimit të produkteve shqiptare në tregjet e huaja dhe ato kombëtare. Për këtë arsye, Qendra e Eksporteve Shqiptare mundësoi për anëtarët e saj një trajim mbi komunikimin, marrëdhëniet me publikun, si dhe promovimin e produkteve shqiptare në tregjet e huaja e ato kombëtare.

 Kompania lider në tregun polak ‘Greek Trade’ vizitoi Shqipërinë gjatë datave 17-19 prill 2018, për t’u takuar me kompani eksportuese të fruta – perimeve të freskëta. Si pjesë e misionit të saj për të promovuar produktet shqiptare në tregjet globale, Albanian Export Center, në bashkëpunim me Unionin e Dhomave të Tregtisë së Shqipërisë, organizuan takime B2B me opereatorë të sektorit të fruta – perimeve të freskëta në vend.

Qendra e Eksporteve Shqiptare, si pjesë e misionit të saj për të krijuar mundësi bashkëpunimi mes sipërmarrësve shqitarë dhe atyre të huaj, si dhe promovimin e produkteve vendase në tregjet globale, gjatë muajit Mars ka pasur në fokus organizimin e misioneve të biznesit në Shqipëri. Gjigandët e Europës në prodhimin dhe paketimin e sallatrave të fresketa, La Linea Verde, si dhe tre rrjetët më të fuqishme të supermarketeve ukrainase (ATB, VARUS & BOOM), janë mundësi konkrete, me të cilët sipërmarrësit shqiptarë janë duke negociuar për eksportin e produkteve vendase. 
 Komiteti i sektorit të fruta - perimeve, menjeherë pas krijimit të tij, vendosi që t'i kushtojë një vëmendje të veçantë bashkëpunimit me ‘La Linea Verde’, gjigandit të prodhimit e paketimit të sallatrave në Europë, duke organizuar një mision biznesi pranë ‘La Linea Verde’ në Serbi.
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë në bashkëpunim me Qendrën e Eksporteve Shqiptare oraganizoi dje, më datë 10 Mars, një takim me Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme ku u diskutua, me sipërmarrësit në fushën e prodhimit, mbi rrugët e promovimit të kompanive dhe produkteve shqiptare, zgjerimin e tregjeve dhe partnerëve.