QENDRA E EKSPORTEVE SHQIPTARE
ALBANIAN EXPORT CENTER
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë
Në 3 dhjetor 2018, Albanian Food Industry (AFI)  në bashkëpunim me RisiAlbania, një projekt inovativ, i financuar nga Qeveria Zvicerane, përmes Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), organizuan një takim biznesi mbi teknologjitë alternative të tharjes për bimët mjekësore dhe aromatike (BMA). Në këtë aktivitet morën pjesë aktorët kryesorë të sektorit të BMA-ve si grumbullues, përpunues dhe eksportues, përfaqësues të kompanive shqiptare të paketimit të BMA-ve, përfaqësues të industrisë së vendit me potencial për prodhimin e furrave të tharjes si edhe atyre rajonale (kompani nga Kosova dhe Serbia) që prodhojnë furra tharje për BMA-të, si dhe përfaqësues të RisiAlbania dhe AFI.

Konventa e Prodhuesve të Kosovës, që organizohet nga Klubi i Prodhuesve të Kosovës, ka për qëllim fuqizimin e sektorit të prodhimit dhe promovimi i produkteve “Made in Kosova”. Konventa e Prodhuesve do të mbahet me 29 dhe 30 Nëntor 2018, në Hotelin Emerald në Prishtinë. Në këtë event dyditor marrin pjesë Kryeministri Ramush Haradinaj dhe Kryeparlamentari Kadri Veseli, Shoqata Prodhuesish, Dhoma Tregtie dhepërfaqësues të bizneseve prodhuese në Shqipëri e në Kosovë.

Dalja e prodhimit shqiptar në tregjet ndërkombëtare mund të realizohet vetëm nëse fermat apo ndërmarjet bashkohen. Të këtij mendimi janë ekspertët e fushës së eksporteve të produkteve shqiptare në vendet e Bashkimit Europian, të cilët thonë, se mbështetja e BE-së është rritur kohëve të fundit për klasterat, pasi kështu biznesi mund të zgjidhë edhe probleme të shumta që hasen. Për Z. Alban Zusi, kreun e Qendrës së Eksporteve Shqiptare, një bashkëpunim i tillë është shumë i rëndësishëm në kuadër të trendeve moderne e bashkëkohore të zhvillimit ekonomik kombëtar e rajonal.
Në datat 6-7 Nëntor u organizua në Ukrainë nga Dhoma e Tregëtisë së Donietskut, Festivali i Klasterave dhe Iniciativave Krijuese - “Cluster Fest 2018”. Qëllimi i këtij eventi ishte mbështetja e iniciativës së klasterit në rajonin e Donietskut, krijimi i unionit të klasterave egzistues si edhe përfshirja në këtë lëvizje e sipërmarrjeve të tjera për krijimin e klasterave të rinj. Klasteri i Tepelenës u prezantua si rast i zhvillimit të klasterave në rajonin e Ballkanit, duke treguar se krijimi i klasterave kalon në të njëjtat stade zhvillimi dhe ndeshet me të njëjtat probleme pavarësisht vendit ku krijohet.

 Panairi “Blej shqip” është një ndër panairet më të mëdha dhe   rëndësishëm që i dedikohet tërësisht promovimit të produkteve “Made in Albania”.

Produktet shqiptare që do të promovohen në këtë panair duhet të jenë të larmishme, si psh: prodhime vere dhe pije të ndryshme shqiptare, prodhim mjalti, gliko, djathi dhe bulmeti, prodhime artizanale, apo edhe çdo produkt tjetër “Made in Albania”.
Është zhvilluar në hollin e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural eventi në lidhje me promovimin e prodhimit shqiptar drejt diasporës sonë.  Ky event u zhvillua në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme (MEPJ) dhe me mbështetjen e Qendrës së Eksporteve Shqiptare. Në këtë event është prezantuar nisma e MEPJ 600 kontakte të restoranteve të shpërndarë në Diasporë, të menaxhuara kryesisht nga shqiptarët. Janë pikërisht këto kontakte që do t’u vihen në dispozicion të eksportuesve dhe shoqatave të agrobiznesit në Shqipëri, më qëllim shtimin dhe mundësinë për rritje të potencialit të eksportit.
Në kuadër të projektit “Klasteri, Risi për Përmirësimin e Sektorit të Bimëve Aromatike Mjekësore (BMA)”, i mbështetur nga Risi Albania, AFI zhvilloi në Tepelenë takimin e radhës me klasterin e sapokrijuar. Mjaft entuziastë për këtë mundësi, në një rajon ku ndër të vetmet mundësi për familjet rurale mbetet sektori i BMA-ve, fermerë, grumbullues, përfaqësues të pushtetit lokal Tepelenë dhe infrastrukturës për zhvillimin rural, u mblodhën së bashku për të diskutar planin njëvjeçar të veprimeve, si edhe për të zgjedhur Bordin Drejtues të tij, si një hap i rëndësishëm për zhvillimin institucional të klasterit
 Në kuadër të konsultimeve që po zhvillon Ministria e Bujqësisë me nën-sektorët kryesorë të bujqësisë, AFI organizoi një takim ndërmjet sektorit të Bimëve Aromatike Mjekësore (BMA-ve) dhe Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (MBZHR). Në këtë takim, ku ishin prezent Z. Niko Peleshi, përfaqësues të tjerë të MBZHR-së, znj. Frida Krifca, Drejtoreshë e AZHBR-së, Z. Agim Ismaili, Drejtor i AKU-së, sektori i BMA-ve u përfaqësua nga fermerë, grumbullues, përpunues dhe eksportues të BMA-ve. Z. Alban Zusi dhe znj. Merita Janushi, përfaqësues të AFI-t, ishin pjesë e aktivitetit që u zhvillua pranë MBZHR-së
Pas tryezës së parë të organizuar në Shkodër në fund të qershorit, AFI organizoi takimin e dytë me pjesëmarrjen e dhjetra fermerëve të vegjël, grumbulluesve, përpunuesve, eksportuesve, furnizuesve të inputeve, Qendrave të Transferimit të Teknologjisë Bujqësore, specialistë të Drejtorisë Rajonale të Bujqësisë, përfaqësues të RisiAlbania dhe AFI-t. Në takim u diskutuan altermativat e teknologjisë së tharjes dhe paketimit të BMA-ve dhe ndikimi i tyre në cilësinë e produktit.
Në kuadër të projektit  “Klasteri, Risi për Përmirësimin e Sektorit të Bimëve Aromatike Mjekësore”, i mbështetur RisiAlbania, AFI, gjatë muajit shtator, organizoi një tryezë të rrumbullakët me pjesëmarrjen e aktorëve të zinxhirit të vlerave të Bimëve Aromatike Mjekësore (BMA) në Tepelenë. Kjo tryezë e rrumbullakët ishte një nga aktivitet pasuese pas nënshkrimit të Memorandumit të Bashkëpunimit për krijimin e Klasterit në këtë rajon. Takimi u zhvillua në Pallatin e Kulturës në bashkëpunim me Bashkinë Tepelenë.  Në takim morën pjesë fermerëve të vegjël, grumbullues, eksportues dhe përfaqësues të pushtetit lokal, RisiAlbania dhe AFI-t.