QENDRA E EKSPORTEVE SHQIPTARE
ALBANIAN EXPORT CENTER
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJM!
Në lidhje me ndryshimet e menjëhershme në legjislacion, njoftimet e aktiviteteve dhe ngjarjeve, informacionin përkatës dhe të dobishëm. Të jetë i përditësuar! Të përshtatet me kushtet e reja të të bërit biznes me ne.

Shkaqet që sollën ngordhjen e midhjes në Butrint dhe sfidat e mosekportimit të midhjes jashtë Shqipërisë

Shkaqet që sollën ngordhjen e midhjes në Butrint dhe sfidat e mosekportimit të midhjes jashtë Shqipërisë

Shoqata e Eksportuesve Ehqiptarë i kërkon qeverisë të ndërmarrë të gjitha masat dhe të bëjë gjithë përpjekjet për rinisjen e eksportit të midhjeve shqiptare drejt vendeve të BE. Alban Zusi thotë se pas pezullimit të eksportit të midhjeve  që në 1994 për shkak të rënies së kolerës në vend, nga të gjitha qeveritë që erdhën më pas nuk është zgjidhur problemi i eksportit të midhjes jashtë Shqipërisë. 
“E ndërsa nga BE janë bërë përpjekje për këtë çështjë, problemi qëndron te inkompetenca e autoriteteve shqiptare te paafta  për të krijuar të gjitha kushtet e nevojshme që midhja jonë të kapërcejë kufijtë ë Shqipërisë. Autoritetet tona nuk janë në gjendje të sigurojnë dhe të bindin partnerët europianë për  pastërtinë higjeno sanitare të midhjes sonnë, pavarësisht se ky prodhim u serviret i sigurt konsumatorëve shqiptarë”- shprehet Alban Zusi

 Alban Zusi intervisë për Bionews.al