QENDRA E EKSPORTEVE SHQIPTARE
ALBANIAN EXPORT CENTER
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJM!
Në lidhje me ndryshimet e menjëhershme në legjislacion, njoftimet e aktiviteteve dhe ngjarjeve, informacionin përkatës dhe të dobishëm. Të jetë i përditësuar! Të përshtatet me kushtet e reja të të bërit biznes me ne.

AFI dhe Qendra e Eksporteve Shqiptare përshëndesin zgjedhjen e Z. Niko Peleshi si Ministër të Ri të Bujqësisë

AFI dhe Qendra e Eksporteve Shqiptare përshëndesin zgjedhjen e Z. Niko Peleshi si Ministër të Ri të Bujqësisë

Përzgjedhja nga Kryeministri Edi Rama i Z. Peleshi është një veprim i duhur i cili do të shërbejë si një nxitës i mëtejshëm për reformat në bujqësinë shqiptare.

AFI dhe Qendra e Eksporteve Shqiptare i urojnë Z. Peleshi suksese në këtë dëtyrë të re. Ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë e të japim kontributin duke përfshirë ekspertizën tonë në çuarjen përpara të këtij sektori kaq të rëndësishëm të ekonomisë shqiptare.