QENDRA E EKSPORTEVE SHQIPTARE
ALBANIAN EXPORT CENTER
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJM!
Në lidhje me ndryshimet e menjëhershme në legjislacion, njoftimet e aktiviteteve dhe ngjarjeve, informacionin përkatës dhe të dobishëm. Të jetë i përditësuar! Të përshtatet me kushtet e reja të të bërit biznes me ne.

Bashkëpunim për zhvillimin e biznesit

Bashkëpunim për zhvillimin e biznesit


Misioni ALB Export është promovimi dhe zhvillimi i agrobizneseve dhe bizneseve të industrisë ushqimore me qëllim rritjen e konkurrueshmërisë dhe prezencës së produkteve shqiptare në tregun e brendshme dhe atë të eksportit.

Në këtë kuadër, gjatë tremujorit të parë të këtij u nënshkrua një Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Alb Export dhe AIDA - Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve, me qëllim promovimin e bizneseve anëtare nëpërmjet tërheqjes së investitorëve të huaj në Shqipëri.

Ky bashkëpunim ndërmjet dy organizatave do të vijojë në muajt e ardhshëm për të konkretizuar hapat e mëtejshme të mbështetjes së bizneseve anëtare.