QENDRA E EKSPORTEVE SHQIPTARE
ALBANIAN EXPORT CENTER
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJM!
Në lidhje me ndryshimet e menjëhershme në legjislacion, njoftimet e aktiviteteve dhe ngjarjeve, informacionin përkatës dhe të dobishëm. Të jetë i përditësuar! Të përshtatet me kushtet e reja të të bërit biznes me ne.

Katalogu i kompanive shqiptare - Misioni i Biznesit të Ukrainës 2018

Katalogu i kompanive shqiptare - Misioni i Biznesit të Ukrainës 2018

Gjatë vizitës së delegacionit të rrjeteve të supermarketeve të Ukrainës: ATB, VARUS, BOOM (914, 64 dhe 8 dyqane) u takuan mbi 20 kompani shqiptare të fruta-perimeve të freskëta, ullirit, vajit të ullirit, verës, lëngjeve të frutave, fruta dhe perimeve të konservuara, mjaltit dhe bimëve medicinale. Për secilën prej këtyre kompanive u përgatit një katalog, që përmban profilet e secilës kompani.  
Kjo shërben si një CV pomovimin e kompanive dhe produkteve të tyre. Ky katalog iu dha secilit sipërmarrës ukrainas, në mënyrë që ato të mbetën në kontakt të vazhdueshëm me kompanitë shqiptare dhe të negociojnë detajet e mëtejshme për produktet potenciale për eksport në Ukrainë.