QENDRA E EKSPORTEVE SHQIPTARE
ALBANIAN EXPORT CENTER
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJM!
Në lidhje me ndryshimet e menjëhershme në legjislacion, njoftimet e aktiviteteve dhe ngjarjeve, informacionin përkatës dhe të dobishëm. Të jetë i përditësuar! Të përshtatet me kushtet e reja të të bërit biznes me ne.

2017 - BASHKIM, PËRKUSHTIM, SUKSES!

BASHKIM, PËRKUSHTIM, SUKSES!

Ka qenë një privilegj që kemi punuar së bashku me anëtarët dhe bashkëpunëtorët tanë këtë vit, për të realizuar objektivat, misionin dhe vision tonë