QENDRA E EKSPORTEVE SHQIPTARE
ALBANIAN EXPORT CENTER
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

Heqja e noterizimit për certifikatat veterinare


PROBLEMI:
Detyrimi i çdo biznesi nga AKU për të bërë përkthim zyrtar e noterizim të çdo certifikate importi, nuk është i bazuar në ligj.


Impakti negativ: 
Shton kostot kohore dhe monetare ndaj biznesit dhe nuk ka as edhe një ndikim në rritjen e sigurisë ushqimore.
Hapat e ndërmarrë për zgjidhjen e problemit

- Janë zhvilluar  8 takime  me operatorë biznesi në këtë fushë për të mbledhur shqetësimet në lidhje me këtë problem.
- U ndërmor një studim nga ekspertët e Qendrës së Eksporteve Shqiptare dhe atyre të Albanian Food Industry për legjislacionin dhe praktikat më të mira të BE-s në këtë fushë.
- 09/02/2017 Letër drejtuar Znj.Vali Bizhga drejtore kabineti e Kryeministrit Edi Rama


Më shumë info:
- Alban Zusi kërkesë  qeverisë  “Noterizimi i certifikatave të produkteve jo ligjor, shton kostot për biznesin”
- Ora News – Bizneset letër Ramës: Hiqni noterizimin e certifikatave për produktet e importit
KOMENTE :
KOMENTO :