QENDRA E EKSPORTEVE SHQIPTARE
ALBANIAN EXPORT CENTER
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë
NGJARJE KALENDARI
FEA, EKSPOZITA, EDUCATION
SHUMË NGJARJE
14-11-2017     PANAIRE TREGTARE    
CHINA’S GLOBAL FOOD & HOSPITALITY TRADE SHOW: 
ProWine China 2017, Meat China 2017, Tea & Coffee China 2017, FHC Hotel & Restaurant China 2017, Beer China 2017