QENDRA E EKSPORTEVE SHQIPTARE
ALBANIAN EXPORT CENTER
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJME

Në datë 25 dhe 26 qershor, Drejtoria e Përgjithshme  e Doganave në bashhkëpunim ORF dhe GIZ, si dhe me mbështetjen e Qendrës së Eksporteve Shqiptare ka zhvilluar një workshop mbi procedurat e reja doganore.  workshopi kishte për qëllim informimin e sipërmarrësve mbi rregullat e origjinës, Statusin e Eskportuesit të Miratuar, dhe informacione të tjera doganore, të nevojshme për sipërmarrës që ushtrojnë aktivitet eksport-import
Bujqësia ka regjistruar eksporte në vlerën e 1.6 miliard lekëve në 3-mujorin e parë të vitit 2018, me një rënie të lehtë prej 3.5 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.  Megjithatë zë vendin e dytë në vlerën pas agroindustrisë dhe më pas renditet peshkimi dhe blegtoria.  Por cili ka qenë produkti bujqësor më i kërkuar nga tregjet e huaja gjatë periudhës Janar-Mars 2018? Shifrat zyrtare të Ministrisë së Bujqësisë, tregojnë se listën e produkteve e kryesojnë bimët aromatiko-mjekësore, të cilat kanë regjistruar një vlerë eksportesh prej 782 milion lekë, apo 2793 ton

Industria e bimëve aromaike medicinale (BAM) mundëson punësimin e qindra mijera personave në zonat më të varfra të vendit, duke përfaqësuar kështu 35 % të të ardhurave të familjeve rurale. Rreth 95 % e tyre eksportohen, me një vlerë vjetore eksporti prej rreth 19 milion Euro. Kjo vlerë përfaqëson rreth 20 % të eksporteve bujqësore.

Nga intervistat e AFI-t me njëzet e pesë aktorë të zinxhirit të vlerave të BAM-ve, fermerë të vegjël, koleksionistë, përpunues, eksportues dhe agjenci të tjera mbështetëse, AFI përcaktoi rajonet potenciale për organizimin e workshopeve. Workshopi i parë u zhvillua më 20 qershor 2018 në Malësi të Madhe ku morën pjesë  15 fermerëve të vegjël, grumbullues, përpunues, eksportues, furnizuesve të inputeve, shoqata Salvia Nord, ATTC dhe AZHR Shkodër, nënkryetari i Bashkisë dhe AFI. Ky aktivitet u organizua në bashkëpunim me Bashkine Malësi të Madhe, AZHR dhe ATTC Shkodër.

NJOFTIME

NEWSLETTER Issue 13 Shq / EN