QENDRA E EKSPORTEVE SHQIPTARE
ALBANIAN EXPORT CENTER
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJME

Në kuadër të projektit “Klasteri, Risi për Përmirësimin e Sektorit të Bimëve Aromatike Mjekësore (BMA)”, i mbështetur nga Risi Albania, AFI zhvilloi në Tepelenë takimin e radhës me klasterin e sapokrijuar. Mjaft entuziastë për këtë mundësi, në një rajon ku ndër të vetmet mundësi për familjet rurale mbetet sektori i BMA-ve, fermerë, grumbullues, përfaqësues të pushtetit lokal Tepelenë dhe infrastrukturës për zhvillimin rural, u mblodhën së bashku për të diskutar planin njëvjeçar të veprimeve, si edhe për të zgjedhur Bordin Drejtues të tij, si një hap i rëndësishëm për zhvillimin institucional të klasterit
 Në kuadër të konsultimeve që po zhvillon Ministria e Bujqësisë me nën-sektorët kryesorë të bujqësisë, AFI organizoi një takim ndërmjet sektorit të Bimëve Aromatike Mjekësore (BMA-ve) dhe Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (MBZHR). Në këtë takim, ku ishin prezent Z. Niko Peleshi, përfaqësues të tjerë të MBZHR-së, znj. Frida Krifca, Drejtoreshë e AZHBR-së, Z. Agim Ismaili, Drejtor i AKU-së, sektori i BMA-ve u përfaqësua nga fermerë, grumbullues, përpunues dhe eksportues të BMA-ve. Z. Alban Zusi dhe znj. Merita Janushi, përfaqësues të AFI-t, ishin pjesë e aktivitetit që u zhvillua pranë MBZHR-së
Pas tryezës së parë të organizuar në Shkodër në fund të qershorit, AFI organizoi takimin e dytë me pjesëmarrjen e dhjetra fermerëve të vegjël, grumbulluesve, përpunuesve, eksportuesve, furnizuesve të inputeve, Qendrave të Transferimit të Teknologjisë Bujqësore, specialistë të Drejtorisë Rajonale të Bujqësisë, përfaqësues të RisiAlbania dhe AFI-t. Në takim u diskutuan altermativat e teknologjisë së tharjes dhe paketimit të BMA-ve dhe ndikimi i tyre në cilësinë e produktit.

NJOFTIME


NEWSLETTER Issue 14 Shq / EN
NEWSLETTER Issue 13 Shq / EN