QENDRA E EKSPORTEVE SHQIPTARE
ALBANIAN EXPORT CENTER
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJME

Qendra e Eksporteve Shqiptare, e përfaqësuar nga Sekretarja e Përgjithshme  znj. Elvira Sevostianenko,  njëkohësisht edhe Presidente e Dhomës së Tregtisë së Donetskut në Ukrainë, u bë pjesë e eventit Sfidat dhe potenciali për eksport dhe roli i shërbimeve të konsulencës”. Ky event, i organizuar në Prishtinë, nga Business Consultants Council në bashkëpunim me BERZH-in dhe projektin Enhancing Youth Employment, kishte si qëllim informimin e kompanive eksportuese mbi shërbimet konsulente që mund t’i ndihmojnë në përgatitjen për eksport të produkteve të tyre.

-25% discaunt për anëtarët e AFI-t dhe AlbExport

Në datat 27-29 Prill 2018, Expocity Albania me mbështetjen e Minsitrisë së Bujqësisië dhe Zhvillimit Rural dhe të Albanian Food Industry dhe Qendrën e Eksporteve Shqiptare oganizon “Agro-Tech 2018 – Panairin dhe Konferencën e Parë Ndërkombëtare të Agrobiznesit dhe Agroteknikës”
Si pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme të Qendrës së Eksporteve Shqiptare dhe Albanian Food Industry (AFI) për uljen e kësaj takse, dje me datë 20 mars, u zhvillua takimi i radhës me znj. Gelardina Prodani, Sekretare e Përgjithshme e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Në këtë takim merrnin pjesë edhe përfaqësues të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural si dhe Alban Zusi, president i Qendrës së Eksporteve Shqiptare dhe njëkohësisht Drejtor i AFI-t.

NJOFTIME

NEWSLETTER Issue 13 Shq / EN