QENDRA E EKSPORTEVE SHQIPTARE
ALBANIAN EXPORT CENTER
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJME

Agro-Tech Expo & Conference 2018 është panairi i parë ndërkombëtar për sektorët e Agrobiznesit dhe Agroteknikës në Shqipëri, organizuar nga Expocity Albania, me mbështetjen  e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Panairi zhvillohet në 27-29 Prill 2018. Në këtë Panair janë ftuar të marrin pjesë të gjithë aktorët më të rëndësishëm në fushat e bujqësisë e agroteknikës në Shqipëri dhe rajonin e Ballkanit.

Qendra e Eksporteve Shqiptare bën me dije të gjitha bizneset e sektorit të industrisë ushqimore, e jo vetëm, se Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) ka vënë në dispozicion katër skema financiare për vitin 2018. Përmes tyre synohet rritja e konkurrueshmërisë së tyre, forcimin e kapaciteteve prodhuese si dhe daljen e tyre në treg. Katër skemat e financimit përfshijnë

Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë  (U.C.C.I.AL) me mbështetjen e GIZ  është duke implementuar projektin “Rritja e potencialeve eksportuese të SME-ve në rajonin e Ballkanit Perëndimor (6 vende)”. Si pjesë e këtij projekti, sot u zhvillua një takim ndërmjet përfaqësuesve të U.C.C.I.AL, GIZ, dhe Qendrës së Eksporteve Shqiptare.

NJOFTIME


NEWSLETTER Issue 14 Shq / EN
NEWSLETTER Issue 13 Shq / EN