QENDRA E EKSPORTEVE SHQIPTARE
ALBANIAN EXPORT CENTER
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJME

Në datat 6-7 Nëntor u organizua në Ukrainë nga Dhoma e Tregëtisë së Donietskut, Festivali i Klasterave dhe Iniciativave Krijuese - “Cluster Fest 2018”. Qëllimi i këtij eventi ishte mbështetja e iniciativës së klasterit në rajonin e Donietskut, krijimi i unionit të klasterave egzistues si edhe përfshirja në këtë lëvizje e sipërmarrjeve të tjera për krijimin e klasterave të rinj. Klasteri i Tepelenës u prezantua si rast i zhvillimit të klasterave në rajonin e Ballkanit, duke treguar se krijimi i klasterave kalon në të njëjtat stade zhvillimi dhe ndeshet me të njëjtat probleme pavarësisht vendit ku krijohet.

 Panairi “Blej shqip” është një ndër panairet më të mëdha dhe   rëndësishëm që i dedikohet tërësisht promovimit të produkteve “Made in Albania”.

Produktet shqiptare që do të promovohen në këtë panair duhet të jenë të larmishme, si psh: prodhime vere dhe pije të ndryshme shqiptare, prodhim mjalti, gliko, djathi dhe bulmeti, prodhime artizanale, apo edhe çdo produkt tjetër “Made in Albania”.
Është zhvilluar në hollin e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural eventi në lidhje me promovimin e prodhimit shqiptar drejt diasporës sonë.  Ky event u zhvillua në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme (MEPJ) dhe me mbështetjen e Qendrës së Eksporteve Shqiptare. Në këtë event është prezantuar nisma e MEPJ 600 kontakte të restoranteve të shpërndarë në Diasporë, të menaxhuara kryesisht nga shqiptarët. Janë pikërisht këto kontakte që do t’u vihen në dispozicion të eksportuesve dhe shoqatave të agrobiznesit në Shqipëri, më qëllim shtimin dhe mundësinë për rritje të potencialit të eksportit.

NJOFTIME


NEWSLETTER Issue 14 Shq / EN
NEWSLETTER Issue 13 Shq / EN