QENDRA E EKSPORTEVE SHQIPTARE
ALBANIAN EXPORT CENTER
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJME

 Në kudër punës për promovimin e produkteve shqiptare agro-bujqësore dhe ato ushqimore për tregjet e huaja, aktualisht Qendra e Eksporteve Shqiptare ështe duke punuar me një projekt kundër barrierave dhe problemeve që kanë fermerët, grumbulluesit, përpunuesit dhe eksportuesit e fruta – perimeve, në Shqipëri dhe Kosovë. Kjo, në menyrë që të përmirësohet bashkëpunimi i marrëdhenieve tregtare midis vendeve të CEFTA-s.
 Në prag të diskutimit në kuvend të p/buxhetit të ri të 2018 biznesi përforcon kërkesën për heqjen ose reduktimin në vlerë simbolike e taksës së ambalazhit. Taksa për ambalazhet plastike është 100 lekë/kg dhe aplikohet mbi produktet vendase dhe ato të importit. Vetëm për industrinë e riciklimit, taksa e ambalazhit, i prodhuar nga mbeturinat plastike të riciklueshme të gjeneruara në vend, është vendosur 50 lekë/kg. Kjo taksë mblidhet nga administrata doganore për produktet e importuara, ose nga administrata tatimore në rastin e produkteve vendase.
 Ajo sot është 57 vjec. Pa make up, pa taka, por me vrap me vrap, ka mbi 25 vjet që jeta e saj ecën kështu. Kjo grua e thjeshtë me pantallona doku që më shume se në shtëpi ose ne kafe e gjen mbi kamionë, mes fermereve, mes arkave të perimeve që mbush përdite dhe i çon në katër anët e botës. Kjo është Nedrete Arapi gruaja fermere nga Zgjana e Lushnjës që sot është bërë një ndër ekportueset më të mëdha të perimeve shqiptare në katër anët e botës.

NJOFTIME


NEWSLETTER 8 Jan18  Shp / EN