QENDRA E EKSPORTEVE SHQIPTARE
ALBANIAN EXPORT CENTER
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJME

 Komiteti i sektorit të fruta - perimeve, menjeherë pas krijimit të tij, vendosi që t'i kushtojë një vëmendje të veçantë bashkëpunimit me ‘La Linea Verde’, gjigandit të prodhimit e paketimit të sallatrave në Europë, duke organizuar një mision biznesi pranë ‘La Linea Verde’ në Serbi.
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë në bashkëpunim me Qendrën e Eksporteve Shqiptare oraganizoi dje, më datë 10 Mars, një takim me Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme ku u diskutua, me sipërmarrësit në fushën e prodhimit, mbi rrugët e promovimit të kompanive dhe produkteve shqiptare, zgjerimin e tregjeve dhe partnerëve.
 IPARD II. Kjo është një mundësi shume e mirë që bizneset agro-përpunuese, që të zhvillohen, si dhe te rrisin kapacitetin e standardet e sigurisë ushqimore.
Duke qenë se aplikimi për këto grante do te hapet në Maj, AFI/Qendra e Eksporteve Shqiptare në bashkëpunim më Ministrinë e Bujqesisë dhe AZHBR-në organizoi një takim me perfaqësues të biznesit.

NJOFTIME


NEWSLETTER 11 SHQ EN