QENDRA E EKSPORTEVE SHQIPTARE
ALBANIAN EXPORT CENTER
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJME

Në datë 3 korrik, në Shkodër, Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë në bashkëpunim me Dhomën Ekonomike të Malit të Zi  organizuan Forumin e biznesit Shqipëri – Mali i Zi “Sfidat dhe Mundësitë”. Ky forum u zhvillua në kuadër të mbledhjes ndërqeveritare midis dy qeverive.

Kompania International Procurement Logistic (IPL) vizitoi Shqipërinë gjatë datave 25-27 qershor 2018, për t’u takuar me kompanitë më të mëdha  eksportuese të fruta – perimeve të freskëta. IPL është një ndër kompanitë më të fuqishme ndërkombëtare, që furnizon rrjetet e dyqaneve Azda dhe Walmart në të gjithë botën. Vizita në Shqipëri synonte investigimin e tregut shqiptar për produkte që synojnë tregun anglez.
Në datë 25 dhe 26 qershor, Drejtoria e Përgjithshme  e Doganave në bashhkëpunim ORF dhe GIZ, si dhe me mbështetjen e Qendrës së Eksporteve Shqiptare ka zhvilluar një workshop mbi procedurat e reja doganore.  workshopi kishte për qëllim informimin e sipërmarrësve mbi rregullat e origjinës, Statusin e Eskportuesit të Miratuar, dhe informacione të tjera doganore, të nevojshme për sipërmarrës që ushtrojnë aktivitet eksport-import

NJOFTIME


NEWSLETTER Issue 14 Shq / EN
NEWSLETTER Issue 13 Shq / EN