QENDRA E EKSPORTEVE SHQIPTARE
ALBANIAN EXPORT CENTER
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJME

E drejta e zbritjes së TVSH-së së paguar fermerit, nga blerësi person i tatueshëm, lind dhe ushtrohet sipas përcaktimeve të ligjit. Kompensimi, që personi i tatueshëm, blerës, i ka paguar shitësit, prodhues bujqësor, është TVSH-ja e zbritshme për personin e tatueshëm blerës dhe deklarohet në periudhën tatimore kur është lëshuar fatura, sipas datës, njofton Drejtoria e Tatimeve.

Banka e Shqipërisë ka reaguar ndaj shqetësimit të ngritur nga Qendra Shqiptare e Eksporteve për rënien e euros. Departamenti i Stabilitetit Financiar në Bankën SHqipërisë i ka dërguar zyrtarisht një letër eksportuesve, në të cilën fton eksportuesit që të vijnë në Bankën e Shqipërisë në një tryezë diskutimi për të trajtuar këto shqetësime. Gjithashtu, së bashku me letrën, Qendrës së Eksporteve i është vënë në dispozicion edhe një raport për ecurinë e procesit të deeuroizimit

Në 9 maj, 2018, Znj. Elvira Sevostianenko, Sekretare e Përgjithshme e Qendrës së Eksporteve Shqiptare, njëherazi edhe Presidente e Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë së Donetskut, ishte një nga folëset në Forumin për Investime në Europën Juglindore në Prishtinë. 

Ky forum trajtoi çështjet e tregtisë mes vendeve të Europës Juglindore e më tej. Gjithashtu zhvillimi i marrëdhënieve tregtare mes Shqipërisë dhe Ukrainës, ishte një nga shembujt pozitiv që u soll për të pranishmit në forum.

NJOFTIME

NEWSLETTER Issue 13 Shq / EN