QENDRA E EKSPORTEVE SHQIPTARE
ALBANIAN EXPORT CENTER
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJME

 Panairi “Blej shqip” është një ndër panairet më të mëdha dhe   rëndësishëm që i dedikohet tërësisht promovimit të produkteve “Made in Albania”.

Produktet shqiptare që do të promovohen në këtë panair duhet të jenë të larmishme, si psh: prodhime vere dhe pije të ndryshme shqiptare, prodhim mjalti, gliko, djathi dhe bulmeti, prodhime artizanale, apo edhe çdo produkt tjetër “Made in Albania”.
Është zhvilluar në hollin e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural eventi në lidhje me promovimin e prodhimit shqiptar drejt diasporës sonë.  Ky event u zhvillua në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme (MEPJ) dhe me mbështetjen e Qendrës së Eksporteve Shqiptare. Në këtë event është prezantuar nisma e MEPJ 600 kontakte të restoranteve të shpërndarë në Diasporë, të menaxhuara kryesisht nga shqiptarët. Janë pikërisht këto kontakte që do t’u vihen në dispozicion të eksportuesve dhe shoqatave të agrobiznesit në Shqipëri, më qëllim shtimin dhe mundësinë për rritje të potencialit të eksportit.
Në kuadër të projektit “Klasteri, Risi për Përmirësimin e Sektorit të Bimëve Aromatike Mjekësore (BMA)”, i mbështetur nga Risi Albania, AFI zhvilloi në Tepelenë takimin e radhës me klasterin e sapokrijuar. Mjaft entuziastë për këtë mundësi, në një rajon ku ndër të vetmet mundësi për familjet rurale mbetet sektori i BMA-ve, fermerë, grumbullues, përfaqësues të pushtetit lokal Tepelenë dhe infrastrukturës për zhvillimin rural, u mblodhën së bashku për të diskutar planin njëvjeçar të veprimeve, si edhe për të zgjedhur Bordin Drejtues të tij, si një hap i rëndësishëm për zhvillimin institucional të klasterit
 Në kuadër të konsultimeve që po zhvillon Ministria e Bujqësisë me nën-sektorët kryesorë të bujqësisë, AFI organizoi një takim ndërmjet sektorit të Bimëve Aromatike Mjekësore (BMA-ve) dhe Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (MBZHR). Në këtë takim, ku ishin prezent Z. Niko Peleshi, përfaqësues të tjerë të MBZHR-së, znj. Frida Krifca, Drejtoreshë e AZHBR-së, Z. Agim Ismaili, Drejtor i AKU-së, sektori i BMA-ve u përfaqësua nga fermerë, grumbullues, përpunues dhe eksportues të BMA-ve. Z. Alban Zusi dhe znj. Merita Janushi, përfaqësues të AFI-t, ishin pjesë e aktivitetit që u zhvillua pranë MBZHR-së
Pas tryezës së parë të organizuar në Shkodër në fund të qershorit, AFI organizoi takimin e dytë me pjesëmarrjen e dhjetra fermerëve të vegjël, grumbulluesve, përpunuesve, eksportuesve, furnizuesve të inputeve, Qendrave të Transferimit të Teknologjisë Bujqësore, specialistë të Drejtorisë Rajonale të Bujqësisë, përfaqësues të RisiAlbania dhe AFI-t. Në takim u diskutuan altermativat e teknologjisë së tharjes dhe paketimit të BMA-ve dhe ndikimi i tyre në cilësinë e produktit.

NJOFTIME


NEWSLETTER Issue 14 Shq / EN
NEWSLETTER Issue 13 Shq / EN