QENDRA E EKSPORTEVE SHQIPTARE
ALBANIAN EXPORT CENTER
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJME

Qendra Shqiptare e Eksporteve dhe AFI (Albanian Food Industry) pas një përpjekje disa mujore, arritën të ndryshojnë oraret e punës në doganat shqiptare, të cilat nuk ishin kufizuese për biznesin që operon me eksportet dhe ri-eksportin.
Sipas televizionit Klan shumë shpejt Parlamenti do të miratojë ligjin për faljen e një pjese të detyrimeve doganore dhe tatimore të cilat kanë si afat dhjetorin e vitit 2010-të.
Qeveria shqiptare anuloi një vendim të vitit 2012  për kolaudimin e automjeteve frigoriferike njohur si “Kontrolli i  Brendshëm i mjeteve me ushqime delikate  gjatë transportit ndërkombëtar” pas një këmbëngulje të “Qendrës së Eksporteve Shqiptare”.

Sipas gazetës Panorama qeveria përfundon draftin e ri për ligjin e fshirjes së detyrimeve dhe faljen gjobave e kamatëvonesave. Përfitues do të jenë bizneset që kanë detyrime të papaguara në Tatime, Dogana dhe drejtuesit e makinave.

Që prej vitit 2013 kur komuniteti biznesit identifikoi si problemin me “Gjobat Doganore për Diferencën në Peshë” Qendra Shqiptare e Eksporteve, nisi avokimin për zgjidhjen e këtij problemi.

NJOFTIME


NEWSLETTER Issue 14 Shq / EN
NEWSLETTER Issue 13 Shq / EN