QENDRA E EKSPORTEVE SHQIPTARE
ALBANIAN EXPORT CENTER
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJME

Viti 2017 ka rezultuar negativ sa i përket mbarështimit të bagëtive. Madje, Instituti i Statistikave ka raportuar një ulje të ndjeshme të krerëve të mbarështuara nga fermerët. Për ekspertët e fushës, disa janë shkaqet e largimit të fermerëve nga mbarështimi i bagëtive, por më kryesori është ai i subvencionimit të serave dhe jo sa duhet i stallave dhe produkteve me të cilat ushqehen të imëtat, por edhe të trashat.

 Një ditë më parë, Instituti i Statistikave raportoi për rritje vjetore të eksporteve me 18.4 %. Por nga se është shkaktuar një rritje e tillë? Eksportuesit vlerësojnë se ndikimi kryesor për këtë rritje, që në pamje të parë flet për një ecuri shumë pozitive, ka ardhur nga faktorë të paqëndrueshëm dhe të pashëndetshëm.

Për Alban Zusin, kryetarin e Qendrës së Eksporteve, rritja ka ardhur nga kombinimi i këtyre tre elementëve, që në afatmesëm dhe afatgjatë nuk premtojnë mirë për ekonominë tonë. “Ka ndodhur për shkak të rritjes së shitjes së mineraleve, pasi cmimi i kromit është rritur
Një ditë më parë, Instituti i Statistikave raportoi për rritje vjetore të eksporteve në masën 24.2%. Por sa reale është një rritje e tillë, aq më tepër në kushtet kur monedha evropiane euro vijon të zhvlerësohet, duke prekur direkt fitimet e eksportuesve shqiptarë. Në lidhje me këtë çështje, “Vizore.al” kërkoi një opinion nga kreu i Qëndrës Shqiptare të Eksporteve, Alban Zusi, i cili theksoi se paralelisht me publikimin e këtyre shifrave, INSTAT duhet të anketojë vetë eksportuesit

NJOFTIME

NEWSLETTER Issue 13 Shq / EN