QENDRA E EKSPORTEVE SHQIPTARE
ALBANIAN EXPORT CENTER
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJME

 Nӫ kuadӫr tӫ finalizmit tӫ skemӫs subvencionuese dhe nӫ vijmӫsi tӫ takimeve konsultative, operatorӫt mӫ tӫ mӫdhenj tӫ industrisӫ sӫ qumӫshtit dhe tӫ pӫrpunimit tӫ tij u takuan me Zv. Ministrin e Ministrisӫ sӫ Bujqӫsisӫ dhe Zhvillimit Rural Z. Ilir Halilaj.

 BASHKIM, PËRKUSHTIM, SUKSES!

Ka qenë një privilegj që kemi punuar së bashku me anëtarët dhe bashkëpunëtorët tanë këtë vit, për të realizuar objektivat, misionin dhe vision tonë
 Agroindustria më e fuqishme, nëse vijon lufta kundër informalitetit. Opinion nga Z. Alban Zusi, President i Qendrës së Eksporteve Shqiptare dhe Drejtor Ekzekutiv i Albanian Food Industry

NJOFTIME


NEWSLETTER 8 Jan18  Shp / EN