QENDRA E EKSPORTEVE SHQIPTARE
ALBANIAN EXPORT CENTER
HOTLINE :      +355 67 604 52 40      e Hë - e Pr  8:00  - 18:00
ADRESA :   Rr. "Gjin Bua Shpata", Pallatet e Aviacionit të Vjetër, Shk. 4, Kati i I, Ap.16, Tiranë

LAJME

Qendra e Eksporteve Shqiptare bën me dije të gjitha bizneset e sektorit të industrisë ushqimore, e jo vetëm, se Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) ka vënë në dispozicion katër skema financiare për vitin 2018. Përmes tyre synohet rritja e konkurrueshmërisë së tyre, forcimin e kapaciteteve prodhuese si dhe daljen e tyre në treg. Katër skemat e financimit përfshijnë

Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë  (U.C.C.I.AL) me mbështetjen e GIZ  është duke implementuar projektin “Rritja e potencialeve eksportuese të SME-ve në rajonin e Ballkanit Perëndimor (6 vende)”. Si pjesë e këtij projekti, sot u zhvillua një takim ndërmjet përfaqësuesve të U.C.C.I.AL, GIZ, dhe Qendrës së Eksporteve Shqiptare.

 Projektligji per etikitimin e ushqimit, Ndjekja e çështjes së noterizimit të certifikatave veterinare, Faturë blerjeje për shpërndarjen e qumështit, Kërkesa për shtyrjen e aplikimit për skemat kombëtare të subvencioneve, Mungesa e certifikatave për bujqësinë dhe produktet blegtorale, Ndryshimet në ligjin ‘Për Ushqimin’ - AFI pjesë e takimeve konsultuese, Inspektimi në Distancë për Operatorët e Qumështit dhe Mishit

NJOFTIME


NEWSLETTER 11 SHQ EN